Hướng dẫn và thông tin thanh toán tại Thiết Kế Gia Phúc

1. Thanh toán trực tiếp

Thiết Kế Gia Phúc

Địa chỉ: 10/14 Kiệt 6, Đường Tam Thai, Phường Thủy Xuân, Tp. Huế

2. Thanh toán qua ngân hàng

Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gón
Name: Nguyễn Văn Lộc
Số: 0181003459004