Hướng dẫn và thông tin thanh toán tại Thiết Kế Gia Phúc

1. Thanh toán trực tiếp

Thiết Kế Gia Phúc

Địa chỉ: 10/14 Kiệt 6, Đường Tam Thai, Phường Thủy Xuân, Tp. Huế

2. Thanh toán qua ngân hàng

vietcombank qr pay logo200 20190828050544, Thiết Kế Gia Phúc

Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gón
Name: Nguyễn Văn Lộc
Số: 0181003459004